::: Instituto Bateson :::


DIRECTORA GENERAL

MTFS. Esther Cisneros Quirarte
Teléfono: 3133-3706
esther.cisneros@institutobateson.edu.mx
DIRECTORA ACADÉMICA

MTFS. Alba Gloria Arias Ibáñez
Teléfono: 3133-3706
alba.arias@institutobateson.edu.mx
CONTRALORÍA Y FINANZAS

C.P. Adriana Arias Ibáñez
Teléfono: 3133-3706
adriana.arias@institutobateson.edu.mx
::: Instituto Bateson :::